Σέρβερας: Απάνου / Ντιτζέης: Γιορδάνης ο ταβερνιάρης / Λαλάει: RITA SAKKELARIOY - AYTOS O ANThROPOS (1/5)