Σέρβερας: Απάνου / Ντιτζέης: Γιορδάνης ο ταβερνιάρης / Λαλάει: ANASTASIA MOYTSATSOY - MHN KANEIS ONEIRA TRELA (2/3)