Σέρβερας: Απάνου / Ντιτζέης: Γιορδάνης ο ταβερνιάρης / Λαλάει: KAITH GKREÛ - ThELO NA 'NAI KYRIAKH (0/5)