Σέρβερας: Απάνου / Ντιτζέης: Γιορδάνης ο ταβερνιάρης / Λαλάει: DHMHTRHS MHTROPANOS - DE ThA KsANAGAPHSO (LIVE) (3/6)