Σέρβερας: Απάνου / Ντιτζέης: Γιορδάνης ο ταβερνιάρης / Λαλάει: PANAGIOTHS RENTETAKOS - ELLHNARA (3/9)